Mládež

MLÁDEŽ FK BANÍK MOST-SOUŠ

Zaměření na mládež je základním konceptem dlouhodobé stability fotbalového klubu, FK Baník Most-Souš organizuje výchovu mládeže ve dvou liniích. Nejprve s cílem výchovy hráčů pro A-mužstvo a prosazení se do vrcholového fotbalu prostřednictvím partnerských klubů a dále s cílem nabídnout fotbalovou zábavu co nejširšímu počtu kluků a holek. 

Využíváme k tomu celkem 4 fotbalové areály určené pro mládež a tréninky probíhají až 7 fotbalových hříštích napříč městem Most.

Přípravka

Nový FK Baník Most - Souš sjednocuje činnost dříve dvou fotbalových školiček pro nejmenší. Děti získají možnost startu své fotbalové kariéry v populárním areálu Souš a dále mohou postupovat výkonnostním směrem nebo rovněž volnočasovým. Klub má za cíl, aby fotbal vytvářel dětem a jejich rodinám a prostředek k životnímu stylu naplněnému sportováním bez ohledu na výkonnostní prvek standardizovaného tréninku.

Žáci

Cílem je návrat do nejvyšších republikových soutěží, kde Most dlouhodobě působil v žákovské kategorii. Zároveň klub usiluje o znovuzískání statutu Sportovního střediska mládeže a sportovních tříd v rámci FAČR a MŠMT. Zároveň se pravidelně účastníme i krajských žákovských soutěží s cílem nabídky fotbalu pro co nejširší fotbalovou základnu ve městě Most.

Dorost

Dorostenecké týmy působí ve druhé nejvyšší republikové soutěži, České lize dorostu. Cílem je dlouhodobé udržení této úrovni, která má být vhodným východiskem pro výchovu hráčů pro potřeby A-mužstva.

Tréninkový proces

Partnerské kluby

Ústecký region