« zpět

Klub zakončil první etapu projektu s Chemnitzerem FC

15.01.2023

Společný projekt našeho klubu a německého partnera Chemnitzer FC pod hlavičkou Evropské unie a jejího Fondu pro regionální rozvoj došel k závěru své první etapy.

Aktuální cyklus podporovaných projektů z prostředků Evropské unie a jejího programu SN-CZ na konci roku 2022 vypršel a úvodní společný projekt tak došel ke svému závěru. Během uplynulých 18 měsíců jsme společně s Chemnitzerem FC absolvovali více jak 72 unikátních aktivit na obou stranách hranice. V krátkém období 1,5 roku to znamenalo takřka 4 akce v každém kalendářním měsíci. Skutečně intenzivní spolupráce sblížila oba fotbalové kluby natolik, že nyní pokračují skoro v každotýdenní výměně informací a přípravě nových sportovních aktivit, ačkoliv již mimo finanční podporu Evropské unie.

Během měsíce ledna 2023, tedy první měsíc po skončení projektu, jsme se s ženským týmem zúčastnili velkého halového turnaje Damen Cup 2023 a obsadili hezké 6. místo ze 16. ryze německých účastníků. Žákovská družstva se během ledna zúčastnila 4 halových turnajů v Chemnitzu. O nadcházejícím víkendu odehraje kategorie U17 v sobotu 4.2.2023 vzájemné přátelské utkání a žáci Chemnitzeru FC U13 se zúčastní našeho nedělního (5.2.2023) halového turnaje v mostecké Sportovní hale. Asi nic více nemůže demostrovat skutečnost, že mostecký fotbal jasně vstoupil do mezinárodní interakce, která vede náš klub do stále nové a nové inspirace.

Během realizace projektu jsme vytvářeli aktivity v celkem 5 pilířích vzájemné spolupráce. Mezi nejpřínosnější patřil základní sportovní pilíř, který svedl oba kluby do množství přátelských utkání napříč mládežnickými kategoriemi. Své utkání v samotném úvodu odehrála i seniorská kategorie. Stadion Josefa Masopusta tehdy v červnu 2021 zaznamenal zatím rekordní návštěvu od dob obnovení klubu v roce 2020. Velmi cenné byly rovněž společné tréninkové jednotky, kdy mostečtí kluci a holky se účastnili ostrých tréninků v mládežnické akademii Chemnitzu. Jednalo se o velký sportovní přínos a zároveň jazykovou nebo interkulturní zkušenost. Hráči si vyzkoušeli jaké to je, prosadit se v mezinárodním prostoru a zjistili, že co se týče mezinárodního srovnávání, jedná se o velmi obtížnou disciplínu, kde mimořádný talent, odolnost a cílevědomost jsou nenahraditelnými vlastnostmi.

FK Baník Most-Souš si velmi cení třetího místa v prvním ročníku Vision League, kterou odstartovala právě podpora Evropské unie. Tři německé a tři české kluby na jaře 2022 soutěžily ve společné soutěži, ze které vzešel historicky první vítěz, kterým se stal Soccer for Kids Dresden. Ve finále porazil Junior Chomutov. Mostečtí kluci U13 skončili po vítězství nad Chemnitzerem FC v souboji o bronz na krásném třetím místě. Dílčí projekt Vision League by měl pokračovat i na jaře 2023 a pro mladší žáky nabídne další reálnou evropskou soutěž, která je cílem snad všech sportovních klubů a vytouženým milníkem kariéry hráčů.

V dalších pilířích projektu docházelo na rozvoj a navázání nových přátelsvtí a přeshraničních kontaktů v dalších doprovodných sportovních disciplínách. Například Druhý pilíř se věnoval spolupráci rozhodčích. Hloubku pilíře sice negativně ovlivňovaly striktní pravidla národních fotbalových asociací ČR a Německa (DFB) včetně konvence působnosti rozhodčích v cizích asociacích. Série seminářů však přesto navázala nová přátelství a výměny poznatků z vedení utkání v ČR nebo Německu. Projekt stál především na smíšených trojicích rozhodčích z obou zemí a jejich nutnosti komunikace a zdárného vedení mezinárodních zápasů v rámci projektových zápasů a turnajů.

Třetí pilíř podporoval rozvoj ženského a dívčího fotbalu. Možná se jednalo o náhodu nebo naopak o přímý efekt průběhu projektu s Chemnitzerem FC. Avšak dívčí fotbal v Mostě během doby projektu zdvojnásobil svoji hráčskou základnu. Naše holky se navíc staly vítězkami obdoby klukovské Vision League, když ve finále Woman League porazily své soupeřky z Chemnitzeru FC vysoko 4:0. Mostecký dívčí a ženský fotbal se v projektu profiloval ve velmi úspěšném sportovním světle, o čemž svědčí i kvalifikace ženského dospělého týmu do Play Off turnaje Damen Cup 2023, který už sice nepatřil přímo do projektu, ale jednoznačně těžil z návaznosti zakončené spolupráce s Evropskou unií.

Čtvrtý pilíř společného projektu s Chemnitzerem FC se zabýval vzděláváním trenérů. Vedle hlavního sportovního pilíře (číslo 1) se jednalo o další stěžejní oblast oboustranné spolupráce. Nabídla množství pozvánek na vzájemné trenérské semináře a rovněž nutnost tvorby nových vzdělávacích workshopů. V rámci projektu tak proběhly dosud netradiční společné workshopy trenérů a rozhodčích, kde si účastníci vyměnili oboustranné úhly pohledu na vedení sportovního zápasu a zjistili vysokou náročnost na správné zvládání svých odvětví. Tedy vedení hráčů na straně trenérů a správné posuzování událostí na hřišti ze strany rozhodčích. Závěrečná konference přípravek přilákala do Mostu trenéry z celého Ústeckého kraje a zahájila tradici mosteckých vzdělávacích seminářů se zahraničním prvkem.

Posledním pátým pilířem projektové spolupráce bylo zapojení regionálních, lépe řečeno lokálních klubů do mezinárodních aktivit. Partnerské kluby našeho klubu se tak účastnili množství turnajů nebo ukázkových tréninkových jednotek. V rámci projektu tak kluboví trenéři předvedli ukázkové tréninky v Ervěnicích, Bílině, Dobroměřicích, Chomutově, Meziboří nebo Bečově, kde náš klub samozřejmě rozšiřoval svůj vliv i díky projektu Evropské unie. Nedílnou součástí všech aktivit byla i osvěta fondů Evropské unie, konkrétně Fondu pro regionální rozvoj. Osvěta podpory EU tak zavítala i do základních škol ve městech Most a Chemnitz.

Ačkoliv popsaný projekt došel ke svému závěru na konci roku 2022, oba kluby již projevily aktivní zájem o další spolupráci, která již efektivně probíhá. Dobrá spolupráce bude mít šanci prokázat svoji funkčnost při žádosti o podporu nového společného projektu v novém rozpočtovém cyklu 2023 - 2027 pod novou značkou programu Interreg, který je novým názvem programu spolupráce mezi Saskem a Českou republikou.

Klub zakončil první etapu projektu s Chemnitzerem FC